Quan điểm mới nhất

Quan điểm mới nhất

Nhãn trắng

API

Tiện ích Website

Công cụ

Quét mã QR để tải xuống

Cung cấp Tin tức Tài chính và Giá cả Thị trường nhanh hơn

Tải APP
Tiếng Việt
 • English
 • العربية
 • 繁體中文
 • 简体中文
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Indonesia
 • ภาษาไทย
 • Tiếng Việt

Nhãn trắng

API

Tiện ích Website

Công cụ

24x7

Thêm>>

 • NGOẠI HỐI
 • Giá
 • Tăng/Giảm
 • %CHG.
 • Thời gian
 • HÀNG HÓA
 • Giá
 • Tăng/Giảm
 • %CHG.
 • Thời gian
 • USA
 • Giá
 • Tăng/Giảm
 • %CHG.
 • Thời gian
 • TIỀN KỸ THUẬT SỐ
 • Giá
 • Tăng/Giảm
 • %CHG.
 • Thời gian
~
Hướng dẫn
--

   Không có dữ liệu

   --

   --

   Dữ liệu Ngân hàng Trung ương

   Tỷ giá chuẩn WM/Reuters
   Tên Mới nhất
   Chính sách Tiền tệ
   Lãi suất chính sách
   Tên Mới nhất
   Chỉ số quan trọng
   Tên Thời gian Mới nhất Trước đó

   Vàng - Yếu tố cơ bản

   Top 5 khu vực khai thác vàng
   Xếp hạng Quốc gia/Khu vực Sản lượng (troy ounce)
   Tổng quan sản lượng khai thác vàng

   Dầu thô - Yếu tố cơ bản

   Top 5 quốc gia khai thác dầu thô (OPEC)

   Dữ liệu sản lượng Non-OPEC là được cung cấp theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), chỉ bao gồm sản lượng dầu thô.

   Xếp hạngQuốc gia/Khu vựctriệu thùng mỗi ngày % sản lượng của OPEC
   Tổng số Giàn khoan Hoa Kỳ (Baker Hughes) và Giá Dầu (UTC+8)
   Nguồn
   Tần suất
   Nội dung
   Thuật ngữ
   công thức
   Tầm quan trọng